ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY CESTOVÁNÍ

PODMÍNKY PRO NÁKUP VSTUPENEK NA AKCI

Společnost OLKA Sportresor AB (dále jen OLKA) je zprostředkovatelem vstupenek a není pořadatelem dané akce.

Pravidla zákona o smlouvách uzavřených na dálku týkající se odstoupení od smlouvy se nevztahují na nákup vstupenek na událost. Rezervované vstupenky a balíčky na akce ani uhrazené částky se nevracejí bez ohledu na osobní okolnosti účastníků. 

Stornovat vstupenky tedy není možné, protože OLKA má od svých dodavatelů stejné podmínky jako se zákazníky. Společnost OLKA rovněž nenese odpovědnost za přesun událostí na nový termín a zakoupená vstupenka je vždy platná na nový termín.

Termíny událostí
Společnost OLKA poskytuje vstupenky na základě předpokladu, že byste měli mít možnost sledovat událost / fotbalový zápas bez ohledu na den a čas, kdy se koná. Společnost OLKA nenese odpovědnost za přemístění, přerušení nebo zrušení akcí. Náhrady se neposkytují například v případě zrušení zápasu, který je přesunut z plánovaného dne na jiný víkendový nebo všední den. Pokud je akce/zápas zrušen/a z důvodu špatného počasí, vstupenka platí na nový termín akce a OLKA není povinna proplácet žádné případné cestovní náklady.

Zákazník je povinen zkontrolovat si případné změny dne události/zápasu a času hry, protože změny jsou poměrně běžným jevem.

Obecné informace
OLKA neručí za vrácení peněz, pokud jsou cestující vykázáni ze stadionu například kvůli špatnému chování nebo pokud se cestující oblečený v nesprávném sportovním dresu pokusí vstoupit na nesprávnou tribunu. Doporučujeme vám, abyste na stadionu nenosili šálu pro fanoušky ani sportovní dres. Je na vlastní zodpovědnosti cestujícího, aby se seznámil s platnými předpisy týkajícími se chování na jednotlivých akcích.

Všechny vstupenky na zápas, které poskytujeme, jsou v domácí/neutrální sekci, pokud není jasně uvedeno jinak. Upozorňujeme, že barvy hostujícího týmu nejsou povoleny a mohou vést k odmítnutí vstupu bez nároku na vrácení peněz.

Ceny
Společnost OLKA stanovuje ceny na základě nabídky a poptávky. To znamená, že cena může být po nákupu vyšší i nižší.

Na některých vstupenkách může být vytištěna nominální cena. To není cena, kterou společnost OLKA platí za nákup vstupenky.

Schémata stadionů a obrázky
Schémata stadionů, která jsou k dispozici na našich webových stránkách, jsou přibližná a mohou se lišit od skutečného stavu. Obrázky uvedené na „vstupenkách“ jsou příklady a mohou se lišit od skutečnosti.

Kategorie a sekce vstupenek
Společnost OLKA si vyhrazuje právo změnit kategorii nebo sekci vstupenek na rovnocennou nebo lepší kategorii nebo sekci, než jaká byla uvedena při nákupu.

Evropské fotbalové zápasy
Na zápasy Champions League / Europa League není na některých stadionech povoleno kupovat vstupenky, které zprostředkováváme, státním příslušníkům / občanům hostujícího týmu. Informujte se u nás předem. Vyhrazujeme si právo zrušit rezervace, když/se toto stane.

Dodání vstupenek na událost
Vstupenky jsou většinou dodávány jako elektronické vstupenky, mobilní vstupenky nebo vstupenky na stadion, ale způsob dodání zakoupených vstupenek je uveden v potvrzení rezervace. Vezměte prosím na vědomí, že v době blížící se skutečnému datu konání akce může dojít ke změnám ve způsobu doručení vstupenky.

Zakoupené vstupenky na událost nelze dále prodávat, protože to může být neoprávněné nebo nezákonné a může to mít za následek právní postih.

Důležité informace týkající se covidu-19
Vstupenky, které nabízíme on-line, vycházejí ze 100% kapacity stadionu a aktualizovaných přídělů, které můžeme nabídnout, a to vše ve spolupráci s našimi oficiálními partnery. Kapacita stadionu se však může změnit. Může se stát, že se na akci, které se chcete zúčastnit, změní celková kapacita počtu diváků a nám nebudou přiděleny vstupenky, které jsme zakoupili.

V úvahu připadá následující scénář a řešení:

Zápas/akce, který/kterou jste si rezervovali, je zrušen/a a nebude se hrát v pozdějším termínu, kapacita počtu diváků je snížena (a klub zruší vstupenky) nebo se zápas bude hrát bez diváků.

Pokud nastane některá z těchto okolností, máte možnost ponechat si částku objednávky jako kredit, který lze použít na jinou příští událost, anebo si nechat vrátit peníze za celou částku dílů, které jste si u společnosti OLKA rezervovali. Vrácení peněz se provádí do dvou týdnů od původního data události. Vezměte prosím na vědomí, že OLKA nemůže zrušit/vrátit rezervované vstupenky, které jsme zprostředkovali, z jiných než výše uvedených důvodů. Jinými slovy, OLKA nenese žádnou odpovědnost v případě karantény, zákazu vstupu při zájezdu apod.

Pokud jsou zápasy/události odloženy (posunuty) z důvodu covidu-19 a přesunuty na pozdější termín, pak platí zakoupené vstupenky na nový termín.

Důležité! Náhradu můžeme poskytnout pouze za díly rezervované u společnosti OLKA. Pokud jste si cestu, ubytování nebo jakoukoli jinou část zájezdu rezervovali sami, nenabízíme žádné náhrady ani kompenzace.


PODMÍNKY PRO NÁKUP BALÍČKU ZÁJEZDU

V případě změny zápasu, v jejímž důsledku se zápas odehraje mimo termín rezervovaný v hotelu, platí následující pravidla:

Pokud si zákazník rezervoval hotel u společnosti OLKA, přesuneme jeho pobyt v hotelu tak, aby odpovídal novému termínu zápasu. Vezměte prosím na vědomí, že úprava termínů ubytování není automatická a zákazník musí společnosti OLKA potvrdit nové termíny. Případný rozdíl v ceně hotelu v důsledku nových termínů nese zákazník.

Při rezervaci fotbalového zájezdu do Anglie, Německa, Španělska, Francie, Portugalska a Itálie doporučujeme rezervovat si u víkendových zápasů termín od pátku do pondělí, protože termín utkání se může až do posledního týdne ještě změnit. Některé zápasy mohou být přesunuty na pátek a pondělí. V případě přesunu zápasu vám pomůžeme rezervovat další noci. Vícenáklady nese zákazník. Zápasy uprostřed týdne naplánované na úterý nebo středu se mohou hrát v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek. Doporučujeme cestovat od úterý do pátku.

 

Letecká doprava
OLKA neodpovídá za leteckou dopravu, která je součástí balíčku zájezdu. OLKA rovněž neodpovídá za zpoždění rezervovaných letů nebo přípojů do místa odletu v rámci balíčku zájezdu. Každá letecká společnost má svá vlastní pravidla a je na cestujícím, aby se s nimi seznámil. Letecké společnosti nenesou žádnou odpovědnost za ostatní součásti balíčku zájezdu. Čísla letů a časy odletů se mohou změnit, proto si pečlivě zkontrolujte obdržené cestovní doklady.

Vyhrazujeme si právo na změnu pravidel pro přepravu zavazadel.


SPOLEČNÉ PODMÍNKY (POUZE VSTUPENKY NA AKCE / BALÍČKY)

Platba za zájezd
Veškerá platební řešení převádí společnost OLKA Sportresor AB na společnost Klarna Bank AB.

✓ Platba po částech přes Klarna
✓ Faktura přes Klarna
✓ Platba přímo přes Klarna
✓ Platba kartou VISA a Mastercard

Podmínky pro společnost Klarna naleznete v naší pokladně u příslušné možnosti platby.

Podmínky používání služby Klarna naleznete zde.

Při rezervaci případného letu prostřednictvím společnosti OLKA se tyto náklady hradí přímo při rezervaci.

Ochrana při zrušení rezervace
Doporučujeme cestujícím, aby si u nás sjednali pojištění storna, které je ochrání před nepředvídanými událostmi, jako je nemoc, značné poškození vašeho domova, ztráta zaměstnání apod. Spolupracujeme s pojišťovací společností Solid Försäkringar. Pojištění storna zájezdu lze sjednat pouze při koupi balíčku.

Cestovní doklady
Cestující je povinen zkontrolovat správnost všech svých cestovních dokladů při jejich převzetí a neprodleně nahlásit případné chyby.

Změna adresy
Změnu adresy, včetně změny e-mailové adresy nebo telefonního čísla po provedení rezervace, je třeba neprodleně oznámit společnosti OLKA, abychom mohli cestujícího kontaktovat a informovat ho o případných změnách jízdního řádu a dalších důležitých věcech týkajících se zájezdu. Jakákoli stížnost či reklamace zájezdu musí být OLKA podány nejpozději 15 dní po skončení zájezdu a musí být podány písemně. Pokud bude stížnost doručena později, nebude posouzena/zpracovávána.

Ostatní
Společnost OLKA si vyhrazuje právo na změnu trasy/plánu a/nebo cen v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit, jako jsou zvýšené náklady na dopravu, kolísání měny, změny v počtu cestujících, letištní poplatky, letecké poplatky atd. Vyhrazujeme si rovněž právo na tiskové a typografické chyby a zjevné cenové chyby na našich webových stránkách a vyhrazujeme si právo ukončit smlouvy uzavřené v jejich důsledku.

Cestovní pas / vízum
Při cestách mimo severské země musí mít cestující u sebe platný cestovní pas. Pokud je vyžadováno vízum, musí si ho cestující zajistit sám. To je třeba provést před rezervací cesty a OLKA nenese žádnou odpovědnost, pokud je cestujícímu vízum odepřeno. Společnost OLKA rovněž nenese žádnou odpovědnost za cestující, kterým byl odepřen vstup do země z jakéhokoli důvodu mimo kontrolu společnosti OLKA.

POZOR! Pro cestování do USA platí zvláštní pravidla, která najdete zde.

Věková hranice
OLKA stanovuje věkovou hranici 18 let pro cestující, kteří si chtějí rezervovat letenku nebo zájezd. Pokud nikdo z účastníků není starší 18 let, vyžaduje se při rezervaci zájezdu podpis rodičů.