DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE COVIDU-19

Doba COVID-19 je pro odvětví živých akcí nejistým obdobím. V posledních letech byly stadiony pro diváky uzavřeny. S pozitivnějším vývojem a rozšířením očkování se stále více lig znovu otevírá veřejnosti. 

Vstupenky, které nabízíme on-line, vycházejí ze 100% kapacity stadionu a aktualizovaných přídělů, které můžeme nabídnout, a to vše ve spolupráci s našimi oficiálními partnery. Kapacita stadionu se však může změnit. Může se stát, že se na akci, které se chcete zúčastnit, změní celková kapacita počtu diváků a nám nebudou přiděleny vstupenky, které jsme zakoupili.

V úvahu připadá následující scénář a řešení:

Zápas/akce, který/kterou jste si rezervovali, je zrušen/a a nebude se hrát v pozdějším termínu, kapacita počtu diváků je snížena (a klub zruší vstupenky) nebo se zápas bude hrát bez diváků.

Pokud nastane některá z těchto okolností, máte možnost ponechat si částku objednávky jako kredit, který lze použít na jinou příští událost, anebo si nechat vrátit peníze za celou částku dílů, které jste si u společnosti OLKA rezervovali. Vrácení peněz se provádí do dvou týdnů od původního data události. Vezměte prosím na vědomí, že OLKA nemůže zrušit/vrátit rezervované vstupenky, které jsme zprostředkovali, z jiných než výše uvedených důvodů. Jinými slovy, OLKA nenese žádnou odpovědnost v případě karantény, zákazu vstupu při zájezdu apod.

Pokud jsou zápasy/události odloženy (posunuty) z důvodu covidu-19 a přesunuty na pozdější termín, pak platí zakoupené vstupenky na nový termín.

Důležité! Náhradu můžeme poskytnout pouze za díly rezervované u společnosti OLKA. Pokud jste si cestu, ubytování nebo jakoukoli jinou část zájezdu rezervovali sami, nenabízíme žádné náhrady ani kompenzace.

Upozorňujeme, že zákazník je povinen seznámit se s příslušnými předpisy a omezeními platnými v jednotlivých zemích a místech konání.


Zde vám doporučujeme další užitečné stránky, které můžete navštívit:

ŠVÉDSKO V ZAHRANIČÍ
Švédská velvyslanectví poskytují cestovní informace určené pro švédské cestovatele, a to podle jednotlivých zemí. Více informací naleznete zde.