ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY CESTOVÁNÍ

PODMÍNKY PRO NÁKUP VSTUPENEK NA AKCI

Společnost OLKA Sportresor AB (dále jen OLKA) je zprostředkovatelem vstupenek a není pořadatelem dané akce.

Pravidla zákona o smlouvách uzavřených na dálku týkající se odstoupení od smlouvy se nevztahují na nákup vstupenek na událost. Rezervované vstupenky a balíčky na akce ani uhrazené částky se nevracejí bez ohledu na osobní okolnosti účastníků. 

Stornovat vstupenky tedy není možné, protože OLKA má od svých dodavatelů stejné podmínky jako se zákazníky. Společnost OLKA rovněž nenese odpovědnost za přesun událostí na nový termín a zakoupená vstupenka je vždy platná na nový termín.

Termíny událostí
Společnost OLKA poskytuje vstupenky na základě předpokladu, že byste měli mít možnost sledovat událost / fotbalový zápas bez ohledu na den a čas, kdy se koná. Společnost OLKA nenese odpovědnost za přemístění, přerušení nebo zrušení akcí. Náhrady se neposkytují například v případě zrušení zápasu, který je přesunut z plánovaného dne na jiný víkendový nebo všední den. Pokud je akce/zápas zrušen/a z důvodu špatného počasí, vstupenka platí na nový termín akce a OLKA není povinna proplácet žádné případné cestovní náklady.

Zákazník je povinen zkontrolovat si případné změny dne události/zápasu a času hry, protože změny jsou poměrně běžným jevem.

Obecné informace
OLKA neručí za vrácení peněz, pokud jsou cestující vykázáni ze stadionu například kvůli špatnému chování nebo pokud se cestující oblečený v nesprávném sportovním dresu pokusí vstoupit na nesprávnou tribunu. Doporučujeme vám, abyste na stadionu nenosili šálu pro fanoušky ani sportovní dres. Je na vlastní zodpovědnosti cestujícího, aby se seznámil s platnými předpisy týkajícími se chování na jednotlivých akcích.

Všechny vstupenky na zápas, které poskytujeme, jsou v domácí/neutrální sekci, pokud není jasně uvedeno jinak. Upozorňujeme, že barvy hostujícího týmu nejsou povoleny a mohou vést k odmítnutí vstupu bez nároku na vrácení peněz.

Ceny
Společnost OLKA stanovuje ceny na základě nabídky a poptávky. To znamená, že cena může být po nákupu vyšší i nižší.

Na některých vstupenkách může být vytištěna nominální cena. To není cena, kterou společnost OLKA platí za nákup vstupenky.

Schémata stadionů a obrázky
Schémata stadionů, která jsou k dispozici na našich webových stránkách, jsou přibližná a mohou se lišit od skutečného stavu. Obrázky uvedené na „vstupenkách“ jsou příklady a mohou se lišit od skutečnosti.

Kategorie a sekce vstupenek
Společnost OLKA si vyhrazuje právo změnit kategorii nebo sekci vstupenek na rovnocennou nebo lepší kategorii nebo sekci, než jaká byla uvedena při nákupu.

Evropské fotbalové zápasy
Na zápasy Champions League / Europa League není na některých stadionech povoleno kupovat vstupenky, které zprostředkováváme, státním příslušníkům / občanům hostujícího týmu. Informujte se u nás předem. Vyhrazujeme si právo zrušit rezervace, když/se toto stane.

Dodání vstupenek na událost
Vstupenky jsou většinou dodávány jako elektronické vstupenky, mobilní vstupenky nebo vstupenky na stadion, ale způsob dodání zakoupených vstupenek je uveden v potvrzení rezervace. Vezměte prosím na vědomí, že v době blížící se skutečnému datu konání akce může dojít ke změnám ve způsobu doručení vstupenky.

Zakoupené vstupenky na událost nelze dále prodávat, protože to může být neoprávněné nebo nezákonné a může to mít za následek právní postih.

Důležité informace týkající se covidu-19
Vstupenky, které nabízíme on-line, vycházejí ze 100% kapacity stadionu a aktualizovaných přídělů, které můžeme nabídnout, a to vše ve spolupráci s našimi oficiálními partnery. Kapacita stadionu se však může změnit. Může se stát, že se na akci, které se chcete zúčastnit, změní celková kapacita počtu diváků a nám nebudou přiděleny vstupenky, které jsme zakoupili.

V úvahu připadá následující scénář a řešení:

Zápas/akce, který/kterou jste si rezervovali, je zrušen/a a nebude se hrát v pozdějším termínu, kapacita počtu diváků je snížena (a klub zruší vstupenky) nebo se zápas bude hrát bez diváků.

Pokud nastane některá z těchto okolností, máte možnost ponechat si částku objednávky jako kredit, který lze použít na jinou příští událost, anebo si nechat vrátit peníze za celou částku dílů, které jste si u společnosti OLKA rezervovali. Vrácení peněz se provádí do dvou týdnů od původního data události. Vezměte prosím na vědomí, že OLKA nemůže zrušit/vrátit rezervované vstupenky, které jsme zprostředkovali, z jiných než výše uvedených důvodů. Jinými slovy, OLKA nenese žádnou odpovědnost v případě karantény, zákazu vstupu při zájezdu apod.

Pokud jsou zápasy/události odloženy (posunuty) z důvodu covidu-19 a přesunuty na pozdější termín, pak platí zakoupené vstupenky na nový termín.

Důležité! Náhradu můžeme poskytnout pouze za díly rezervované u společnosti OLKA. Pokud jste si cestu, ubytování nebo jakoukoli jinou část zájezdu rezervovali sami, nenabízíme žádné náhrady ani kompenzace.


PODMÍNKY PRO NÁKUP BALÍČKU ZÁJEZDU

V případě změny zápasu, v jejímž důsledku se zápas odehraje mimo termín rezervovaný v hotelu, platí následující pravidla:

Pokud si zákazník rezervoval hotel u společnosti OLKA, přesuneme jeho pobyt v hotelu tak, aby odpovídal novému termínu zápasu. Vezměte prosím na vědomí, že úprava termínů ubytování není automatická a zákazník musí společnosti OLKA potvrdit nové termíny. Případný rozdíl v ceně hotelu v důsledku nových termínů nese zákazník.
Zákazník je zodpovědný za předchozí informování hotelu o případném pozdním příjezdu nebo pozdním ubytování, zejména v případech, kdy některé hotely neposkytují 24hodinovou službu.
Pokud host nedorazí v den příjezdu, ale místo toho přijede následující den, bude to považováno za "no show". Hotel poté zruší pobyt bez náhrady za první nebo následující noci.

Při rezervaci fotbalového zájezdu do Anglie, Německa, Španělska, Francie, Portugalska a Itálie doporučujeme rezervovat si u víkendových zápasů termín od pátku do pondělí, protože termín utkání se může až do posledního týdne ještě změnit. Některé zápasy mohou být přesunuty na pátek a pondělí. V případě přesunu zápasu vám pomůžeme rezervovat další noci. Vícenáklady nese zákazník. Zápasy uprostřed týdne naplánované na úterý nebo středu se mohou hrát v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek. Doporučujeme cestovat od úterý do pátku.

 

PODMÍNKY PRO KOUPI ZÁJEZDU VČ.{j} HOTELU A LETENKY
Pokud dojde ke změně zápasu, kvůli níž se zápas odehraje mimo rezervovaný termín letu a ubytování v hotelu, platí následující:

Pokud si zákazník rezervoval letenku a hotel u společnosti OLKA, přesuneme jeho pobyt v hotelu tak, aby odpovídal novému termínu zápasu. Vezměte prosím na vědomí, že změna termínu letu a ubytování neprobíhá automaticky a zákazník musí společnosti OLKA nové termíny potvrdit. Případný cenový rozdíl v ceně letenky a ubytování způsobený změnou termínu hradí zákazník (pokud si nesjednal „pojištění přesunu zápasu“ u společnosti OLKA).
Zákazník je zodpovědný za předchozí informování hotelu o případném pozdním příjezdu nebo pozdním ubytování, zejména v případech, kdy některé hotely neposkytují 24hodinovou službu.
Pokud host nedorazí v den příjezdu, ale místo toho přijede následující den, bude to považováno za "no show". Hotel poté zruší pobyt bez náhrady za první nebo následující noci.

Ve výjimečných případech existuje riziko, že dojde ke změně data zápasu nebo bude nutné přizpůsobit/změnit cestu, protože utkání nikdy nejsou stoprocentně potvrzená. Pokud k tomu dojde, nelze zakoupený zájezd zrušit (a dostat peníze zpět) nebo vyměnit za jiný zápas. Zakoupené balíčky nelze stornovat. Můžete uzavřít pojištění přesunu zápasu. Pojištění vám zajistí, že společnost OLKA ponese všechny náklady spojené se změnou/prodloužením pobytu týkající se letenek a hotelu rezervovaném přes společnost OLKA. Zaškrtnutím políčka potvrzujete, že jste se seznámili s tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti.

Pokud nevyužijete odlet vaší rezervované letenky, považuje se to za "no-show", což automaticky vede k zrušení zpátečního letu leteckou společností.
Segmenty letu na vaší letence musí být dodrženy v pořadí, a pokud nevyužijete letenku pro konkrétní úsek, všechny zbývající lety na letence budou zrušeny.

Jméno jako v cestovním pasu
Nezapomeňte své jméno uvést tak, jak stojí ve vašem pasu. Obvykle není možné letenky bezplatně přerezervovat nebo na nich změnit jméno, ve většině případů také není možné při stornování letenky získat peníze zpět.

Doporučení
Při rezervaci fotbalového zájezdu do Anglie, Německa, Španělska, Francie, Portugalska a Itálie doporučujeme rezervovat si u víkendových zápasů termín od pátku do pondělí, protože termín utkání se může až do posledního týdne ještě změnit. Některé zápasy se mohou přesunout na pátek a pondělí. V případě přesunu zápasu vám pomůžeme rezervovat další noci v hotelu. Vícenáklady hradí zákazník. Zápasy uprostřed týdne naplánované na úterý nebo středu se mohou hrát v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek. Doporučujeme pobyt od úterý do pátku.

Odbavení
Většina leteckých společností nabízí odbavení online. U některých společností vám bude za odbavení na letišti účtován poplatek, pokud se neodbavíte online. Pro odbavení online stačí zadat rezervační kód a příjmení nebo e-mailovou adresu. Online check-in se obvykle otevírá 24 hodin a zavírá 1 hodinu před odletem. Pokud si chcete zarezervovat sedadlo nebo další zavazadlo, obraťte se nejprve na leteckou společnosti. Cestující mají povinnost být na letišti v dostatečném předstihu. Informace o pravidlech týkajících se vaší cesty najdete na webových stránkách letecké společnosti.

Doklady totožnosti
Jako cestující je vaší povinností se ujistit, že máte pro svou cestu potřebné cestovní doklady, jako je platný cestovní pas, občanský průkaz a vízum. Cestovní pas musí být platný po celou dobu cesty. Kromě toho mnoho zemí vyžaduje, aby byl váš pas platný ještě šest měsíců po návratu domů.


SPOLEČNÉ PODMÍNKY (POUZE VSTUPENKY NA AKCE / BALÍČKY)

Platba za zájezd
Veškerá platební řešení převádí společnost OLKA Sportresor AB na společnost Klarna Bank AB.

✓ Platba po částech přes Klarna
✓ Faktura přes Klarna
✓ Platba přímo přes Klarna
✓ Platba kartou VISA a Mastercard

Podmínky pro společnost Klarna naleznete v naší pokladně u příslušné možnosti platby.

Podmínky používání služby Klarna naleznete zde.

Při rezervaci případného letu prostřednictvím společnosti OLKA se tyto náklady hradí přímo při rezervaci.

Ochrana při zrušení rezervace
Doporučujeme cestujícím, aby si u nás sjednali pojištění storna, které je ochrání před nepředvídanými událostmi, jako je nemoc, značné poškození vašeho domova, ztráta zaměstnání apod. Spolupracujeme s pojišťovací společností Solid Försäkringar. Pojištění storna zájezdu lze sjednat pouze při koupi balíčku.

Cestovní doklady
Cestující je povinen zkontrolovat správnost všech svých cestovních dokladů při jejich převzetí a neprodleně nahlásit případné chyby.

Změna adresy
Změnu adresy, včetně změny e-mailové adresy nebo telefonního čísla po provedení rezervace, je třeba neprodleně oznámit společnosti OLKA, abychom mohli cestujícího kontaktovat a informovat ho o případných změnách jízdního řádu a dalších důležitých věcech týkajících se zájezdu. Jakákoli stížnost či reklamace zájezdu musí být OLKA podány nejpozději 15 dní po skončení zájezdu a musí být podány písemně. Pokud bude stížnost doručena později, nebude posouzena/zpracovávána.

Ostatní
Společnost OLKA si vyhrazuje právo na změnu trasy/plánu a/nebo cen v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit, jako jsou zvýšené náklady na dopravu, kolísání měny, změny v počtu cestujících, letištní poplatky, letecké poplatky atd. Vyhrazujeme si rovněž právo na tiskové a typografické chyby a zjevné cenové chyby na našich webových stránkách a vyhrazujeme si právo ukončit smlouvy uzavřené v jejich důsledku.

Cestovní pas / vízum
Při cestách mimo severské země musí mít cestující u sebe platný cestovní pas. Pokud je vyžadováno vízum, musí si ho cestující zajistit sám. To je třeba provést před rezervací cesty a OLKA nenese žádnou odpovědnost, pokud je cestujícímu vízum odepřeno. Společnost OLKA rovněž nenese žádnou odpovědnost za cestující, kterým byl odepřen vstup do země z jakéhokoli důvodu mimo kontrolu společnosti OLKA.

POZOR! Pro cestování do USA platí zvláštní pravidla, která najdete zde.

Věková hranice
OLKA stanovuje věkovou hranici 18 let pro cestující, kteří si chtějí rezervovat letenku nebo zájezd. Pokud nikdo z účastníků není starší 18 let, vyžaduje se při rezervaci zájezdu podpis rodičů.